אנו עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח. פעילותינו אינה נתמכת על-ידי גורמים ממשלתיים או מוסדות מוסדרים ולכן קיים צורך מתמיד לעזרה ותמיכה כספית שתסייע לנו בפעילות השוטפת. אנו שואפים כל העת לייעל ולשפר את העשייה שלנו כמו גם לערוך פרויקטים ייחודים לעידוד המודעות וטיפול בבעיית הבדלים. כדי שנוכל להמשיך ולפעול במלוא המרץ אנו זקוקים לתרומתכם!

ש"ח   

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
אישור זה מאפשר לכל אדם או תאגיד שהעניק לעמותה תרומה החזרי מס משמעותיים, בהתאם להוראות הדין